ÅPNING AV PILEGRIMSLEDEN

Nå er pilegrimsleden gjennom Halden ferdig ryddet og merket, fra Holtet i Enningdalen til Stenklopp i Berg.

Søndag 10. juni åpnes leden offisielt med en vandring fra de to middelalderkirkene Berg og Idd, til Immanuelskirken.
Begge vandringene starter kl 12.00, etter kort informasjon utenfor kirken om pilegrimsvandringer før og nå eller om middelalderkirkene.

På veien til byen blir det en stopp med et eller annet historisk innslag både på Rød herregård og på Fredriksten.
Vel framme ved Immanuelskirken blir det en markering med taler, klipping av snor, musikk, enkel servering m.m.
Alle er velkomne til å være med på vandringene. Hver vandring er på vel 5 km, og tar ca. 1,5 time.
Bli gjerne med fra starten, men det er også mulig å hoppe på underveis.

Karl Xll’s siste felttog

Historielaget inviterer Torsdag 26. april til: Karl den XII´s siste felttog.

Det er i år 300 år siden Karl Xll falt på Fredriksten. Magne Rannestad vil ta oss med på en kveldstur til Gyldenløve fort og til området ved Karl Xll-bautaen.
Vi vil få høre om hvorfor Karl Xll kom tilbake etter nederlaget i 1716, og ikke minst om hva som skjedde de siste dagene før heltekongen ble skutt. Og var det en norsk kule som drepte kongen, eller..?

Vi starter vandringen på øvre P-plass kl. 18.00 og går derfra til Gyldenløve fort og videre til bautaen. Turen vil ta ca. 1 time.

Karl den 12.

Kveldsvandring til Mosten tingsted og Klatreparken

Torsdag 31. mai arrangerer Historielaget kveldsvandring langs pilegrimsleden til Mosten tingsted og Klatreparken.
Vi parkerer ved Nygårdsmoen på skiltet P-plass der veien til Klatreparken tar av fra Nygårdsgata.

Kl. 18.00 går vi i samlet tropp ca. 500 meter opp til de to gravfeltene. Feltene på til sammen litt over fire mål ble grovryddet av historielaget høsten 2017, og nå skal Arbeid og Vekst i Halden overta videre skjøtsel.
Her finner vi ulike gravminner fra bronse- og jernalder, og gjennom det ene feltet løper et gammelt veispor, en såkalt oldtidsvei.
Informasjonsskilt vil snart bli satt opp på begge feltene. Arkeolog Silje Haugsten Ellefsen fra Østfold fylkeskommune kommer og forteller om gravfelt og gravminner.

Vi fortsetter etterpå noen hundre meter til Klatreparken (Klatring på Grensen), der vi vil få en presentasjon av bedriften.

Steinring.jpeg

Slaget ved Prestebakke

Helge Warberg ønsker medlemmer av Berg, Rokke og Asak Historielag velkommen til Prestebakke lørdag 16. og søndag 17. juni. Da skal Iddske Compagnie med venner gjenskape og minnes slaget ved Prestebakke som fant sted der for 210 år siden. Det blir arrangert:

¤ Gudstjeneste i Prestebakke kirke
¤ Soldatleir på tunet
¤ Vandring i svenske og norske soldaters fotspor
¤ Slaget på kirkebakken

 

Bilde- og slektsverksted på Rokke skole

Vi minner om at Andreas Erichsen og Sissel Jensen inviterer alle interesserte til å bli med på et ”bilde- og slektsverksted” på Rokke skole den første tirsdagen i hver måned . Vi ønsker at medlemmer tar med seg gamle bilder av folk og bygninger og bilder fra ulike hendelser med tilknytning til Berg, Rokke eller Asak.

Vi vil skanne dem og etter hvert gjøre bildene allment tilgjengelige på nettet.
Sissel og Andreas vil også bistå folk på leting etter sine forfedre.

Har du spørsmål, så ta kontakt med Andreas (andreas_erichsen@hotmail.com) 916 83 915 eller Sissel (sissje@hotmail.com) 975 68 914.

Mange andre spennende aktiviteter i regi av historielaget vårt kan du lese om ved å klikke på Aktivitetsplan 2018..

Julemøte 21 November

BERG, ROKKE OG ASAK HISTORIELAG
avholder sitt tradisjonelle julemøte på Berg ungdomslokale

tirsdag 21. november 2017 kl. 18.00
Pris: Kr. 300 som betales ved inngangen

Det serveres tradisjonell julemiddag med riskrem, kaffe og kransekake.
Det blir lokalhistorisk foredrag, allsang, utlodning og tid til sosialt samvær.
Roger Prang har nettopp skrevet boka ”Taxi – overalt, alltid”.
Roger kommer til møtet vårt og vil vise flotte bilder og fortelle om

drosjenæringen i Halden gjennom 107 år.

Boka er til salgs på møtet for 348 kr. Her kan du sikre deg årets julegave!
Boka om bustadsnavn i Berg vil også være til salgs på møtet for 398 kr.
Drosjeboka kan kjøpes med kort og kontanter, ”Bustadsnavn i Berg” må betales kontant.

Påmelding innen onsdag 15. november
til Ole Roald Amundsen, tlf. 911 80 260
eller Freddy Fagerholt, tlf. 915 32 974

Hjertelig velkommen til julemøte!

”Bustadnavn i Berg” – boklansering på Rokke skole

Tirsdag 17. oktober kl. 18.00 kommer professor og navneforsker Tom Schmidt til Rokke skole for å presentere boka ”Bustadnavn i Østfold 16 – Berg”. Dette er bind 16 i et verk som etter hvert vil omfatte alle kommuner i Østfold. På 472 sider tar forfatteren for seg bustad- eller bebyggelsenavn i Berg, Rokke og Asak. Boka, som er en sterkt utvidet og revidert utgave av Oluf Ryghs ”Norske Gaardnavne” fra 1897, er full av interessante navneforklaringer, lokalhistorie, kulturhistorie og mye språklig visdom.

Dette er ingen spenningsroman, men boka er en viktig utgivelse for å bevare og formidle gammel kunnskap til dagens mennesker. Folk flest har en oppfatning av hva stedsnavnene rundt oss betyr, men opprinnelsen kan være en helt annen enn den vi tenker oss. I boka om bustadnavn i Berg blir navnene drøftet og forklart, og de mange henvisningene til annen litteratur gjør det enkelt å finne mer informasjon om de ulike stedsnavnene.

ARK Bokhandel vil være til stede på Rokke skole slik at det blir mulig å kjøpe boka med kort eller kontanter – og å få den signert av forfatteren. Boka koster 395 kroner.

Berg Sparebank og Berg, Rokke og Asak Historielag har lokalt bidratt til å finansiere utgivelsen.