Høstvandringen 2017

Årets høstvandring gikk søndag 24. september i Fjerdingene, i området ved Tingsbu og Bergsmarka, på grensen til Degernes. Vi møttes ved Rokke skole for samkjøring opp Fjerdingsveien, og ved Bergsmarka/Tingsbu ventet noen flere turgåere. 25 medlemmer fulgte guiden vår, Yngvar Holt, som hadde mye å fortelle etter et langt liv i området. Ved Tingsbu ble det fortalt om at stedet hadde vært tingsted for Berg helt fram til 1744. Hovedbygningen fra før 1700 hadde blitt benyttet som tingstue. Dette huset og stabburet, begge bygd av tømmer i grove dimensjoner, ble revet 1938. Neste stopp var ved plassen der Tingsbusaga hadde stått helt til på 70-tallet. Sporene etter den relativt store virksomheten var ennå tydelige i terrenget. Her ble det skåret tømmer og produsert elektrisk kraft. Det er satt opp en tavle med bilder fra virksomheten på 50- og på 70-tallet.
Så bar det oppover i terrenget, opp på toppen av bygdeborgen Festningsåsen, der vi koste oss med kaffe og matpakke før vi avsluttet turen ved Stiksvannet.

Om bygdeborger heter det bl.a.: Bygdeborger er vanlige både i Sverige og i Norge; man antar at de norske borgene for det meste skriver seg fra romertiden og folkevandringstiden. Bygdeborgene ligger gjerne på steder som har hatt strategisk betydning, og med god utsikt over den nærliggende bygd; de oppfattes dels som midlertidige tilfluktssteder under urolige forhold i folkevandringstiden, dels som festningsanlegg i utkantene av de gamle riker. Mange norske navn på «slott» eller «borg» er knyttet til slike bygdeborger. Det er funnet mer enn 300 slike bygdeborger i Norge, særlig konsentrert om det sentrale Østlandsområdet, Sørvestlandet og Trøndelag.

Bygdeborger i Berg: Ravneberget (Remmen), Børsåsen (Svinesund), Festningsåsen (Korset i Rokke), Festningsåsen (Stiksholtet, Tingsbu og Bergsmarken), Hakken (Torp vestre og mellom), Trineborgkollen (Fjell/Herrebrøden) og Tvillingborgene på svensk side ved den gamle tollstasjonen.

Kommentarer er stengt.