Category Archives: Ukategorisert

Bilde- og slektsverksted på Rokke skole

Vi minner om at Andreas Erichsen og Sissel Jensen inviterer alle interesserte til å bli med på et ”bilde- og slektsverksted” på Rokke skole den første tirsdagen i hver måned . Vi ønsker at medlemmer tar med seg gamle bilder av folk og bygninger og bilder fra ulike hendelser med tilknytning til Berg, Rokke eller Asak.

Vi vil skanne dem og etter hvert gjøre bildene allment tilgjengelige på nettet.
Sissel og Andreas vil også bistå folk på leting etter sine forfedre.

Har du spørsmål, så ta kontakt med Andreas (andreas_erichsen@hotmail.com) 916 83 915 eller Sissel (sissje@hotmail.com) 975 68 914.

Mange andre spennende aktiviteter i regi av historielaget vårt kan du lese om ved å klikke på Aktivitetsplan 2018.

Julemøte 21 November

BERG, ROKKE OG ASAK HISTORIELAG
avholder sitt tradisjonelle julemøte på Berg ungdomslokale

tirsdag 21. november 2017 kl. 18.00
Pris: Kr. 300 som betales ved inngangen

Det serveres tradisjonell julemiddag med riskrem, kaffe og kransekake.
Det blir lokalhistorisk foredrag, allsang, utlodning og tid til sosialt samvær.
Roger Prang har nettopp skrevet boka ”Taxi – overalt, alltid”.
Roger kommer til møtet vårt og vil vise flotte bilder og fortelle om

drosjenæringen i Halden gjennom 107 år.

Boka er til salgs på møtet for 348 kr. Her kan du sikre deg årets julegave!
Boka om bustadsnavn i Berg vil også være til salgs på møtet for 398 kr.
Drosjeboka kan kjøpes med kort og kontanter, ”Bustadsnavn i Berg” må betales kontant.

Påmelding innen onsdag 15. november
til Ole Roald Amundsen, tlf. 911 80 260
eller Freddy Fagerholt, tlf. 915 32 974

Hjertelig velkommen til julemøte!

”Bustadnavn i Berg” – boklansering på Rokke skole

Tirsdag 17. oktober kl. 18.00 kommer professor og navneforsker Tom Schmidt til Rokke skole for å presentere boka ”Bustadnavn i Østfold 16 – Berg”. Dette er bind 16 i et verk som etter hvert vil omfatte alle kommuner i Østfold. På 472 sider tar forfatteren for seg bustad- eller bebyggelsenavn i Berg, Rokke og Asak. Boka, som er en sterkt utvidet og revidert utgave av Oluf Ryghs ”Norske Gaardnavne” fra 1897, er full av interessante navneforklaringer, lokalhistorie, kulturhistorie og mye språklig visdom.

Dette er ingen spenningsroman, men boka er en viktig utgivelse for å bevare og formidle gammel kunnskap til dagens mennesker. Folk flest har en oppfatning av hva stedsnavnene rundt oss betyr, men opprinnelsen kan være en helt annen enn den vi tenker oss. I boka om bustadnavn i Berg blir navnene drøftet og forklart, og de mange henvisningene til annen litteratur gjør det enkelt å finne mer informasjon om de ulike stedsnavnene.

ARK Bokhandel vil være til stede på Rokke skole slik at det blir mulig å kjøpe boka med kort eller kontanter – og å få den signert av forfatteren. Boka koster 395 kroner.

Berg Sparebank og Berg, Rokke og Asak Historielag har lokalt bidratt til å finansiere utgivelsen.

Høstvandringen 2017

Årets høstvandring gikk søndag 24. september i Fjerdingene, i området ved Tingsbu og Bergsmarka, på grensen til Degernes. Vi møttes ved Rokke skole for samkjøring opp Fjerdingsveien, og ved Bergsmarka/Tingsbu ventet noen flere turgåere. 25 medlemmer fulgte guiden vår, Yngvar Holt, som hadde mye å fortelle etter et langt liv i området. Ved Tingsbu ble det fortalt om at stedet hadde vært tingsted for Berg helt fram til 1744. Hovedbygningen fra før 1700 hadde blitt benyttet som tingstue. Dette huset og stabburet, begge bygd av tømmer i grove dimensjoner, ble revet 1938. Neste stopp var ved plassen der Tingsbusaga hadde stått helt til på 70-tallet. Sporene etter den relativt store virksomheten var ennå tydelige i terrenget. Her ble det skåret tømmer og produsert elektrisk kraft. Det er satt opp en tavle med bilder fra virksomheten på 50- og på 70-tallet.
Så bar det oppover i terrenget, opp på toppen av bygdeborgen Festningsåsen, der vi koste oss med kaffe og matpakke før vi avsluttet turen ved Stiksvannet.

Om bygdeborger heter det bl.a.: Bygdeborger er vanlige både i Sverige og i Norge; man antar at de norske borgene for det meste skriver seg fra romertiden og folkevandringstiden. Bygdeborgene ligger gjerne på steder som har hatt strategisk betydning, og med god utsikt over den nærliggende bygd; de oppfattes dels som midlertidige tilfluktssteder under urolige forhold i folkevandringstiden, dels som festningsanlegg i utkantene av de gamle riker. Mange norske navn på «slott» eller «borg» er knyttet til slike bygdeborger. Det er funnet mer enn 300 slike bygdeborger i Norge, særlig konsentrert om det sentrale Østlandsområdet, Sørvestlandet og Trøndelag.

Bygdeborger i Berg: Ravneberget (Remmen), Børsåsen (Svinesund), Festningsåsen (Korset i Rokke), Festningsåsen (Stiksholtet, Tingsbu og Bergsmarken), Hakken (Torp vestre og mellom), Trineborgkollen (Fjell/Herrebrøden) og Tvillingborgene på svensk side ved den gamle tollstasjonen.

Elevdager på Berg Bygdetun

Tirsdag 5. september tok vi i Berg, Rokke og Asak Historielag imot 32 elever og seks lærere og assistenter fra Berg skole. De ble fraktet til og fra skolen med to maxi-taxier.

Torsdag 7. september kom det 44 elever og åtte lærere og assistenter fra Tistedal skole opp til oss på bygdetunet. Halden kommune sponset opplegget ved å betale for transporten og for leie av to mobile toaletter.

I Helgerød-stua var Turid Sørbrøden guide og forteller. Her fikk elevene vite om dagliglivet på en gård for vel hundre år siden, om hvem som hadde ansvar for hva, hva de spiste og hvor og når de sov, og litt om mange av de gjenstandene som finns i huset. Vasking av tøy på ”gamle måten” var det lagt opp til som en praktisk ”gjøring” for elevene – og de syntes det var veldig artig med Sunlight-såpe og vaskebrett, og ikke minst likte de å bruke en god gammeldags vrimaskin, som Turid hadde tatt med fra Sørbrøden.

Tor Sørbrøden tok med seg elevene inn på stabburet der de bl.a. fikk lære seg forskjell på ulike kornsorter som en gang ble oppbevart på stabburet, og der og på låven fortalte Tor om de ulike gjenstandene og redskapene som fins her.

På fjøset fikk de lære mye om fjøsstell og bl.a. om hvordan man melket kuene den gang. Bak låven ble hestevandringen forklart og demonstrert, men uten hest på stallen, måtte elevene selv være hest for å få fart på hestevandringen. Den andre dagen var Trygve Simensen vikar for Tor på denne ”stasjonen”.

I smia hadde Yngvar Holt god fyr på essa. Her fikk elevene lære om og demonstrert smedens utstyr og arbeid, og mange elever fikk slå med hammeren på det glødende jernet på ambolten.

I ”undervisningsrommet” i annen etasje i Helgerødstua holdt spikke-gruppene til. Været var ikke det aller beste, ganske surt og med litt regn av og til, så det var godt å være under tak med denne aktiviteten. Sjef for spikkinga den første dagen var Dag Friberg. Han hadde med seg ferdige emner av ferske, tynne bjørkestammer kuttet i passende lengder. Nyinnkjøpte, skarpe spikkekniver gjorde at elevene raskt omskapte emnene til små bygdetun-nisser. Freddy Fagerholt var vikar for Dag på torsdagen, men Gerd Strand var med på spikkinga begge dager og hadde ansvar for at nissene ble malt – og at plaster ble delt ut til de som ”spikket litt på egen hånd”. Stor stas å få med seg egenproduserte nisser hjem!!

 

Luther-jubileet på Berg bygdetun

Berg, Rokke og Asak historielag skal delta på Luther-jubileet på Berg bygdetun lørdag 2.september som arrangeres av Den norske kirke i Halden.
Det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg, en hendelse som på mange måter forandret verden. Hendelsen i 1517 markeres i år på mange steder og mange måter.
Alle historieinteresserte er velkommen til Berg bygdetun i forbindelse med markeringen. Det er aktiviteter for både barn og voksne, og salg av grøt, vafler, kaffe og saft.

Tor og Turid Sørbrøden fra historielaget vil fortelle om husene på bygdetunet og om gårdsdrift i gamle dager, og Yngvar Holt vil vise fram smia.

Her er invitasjonen til arrangementet som PDF.

Velkommen!

Regnskap og årsberetning 2017

Siden er nå oppdatert med:
– Regnskap og årsberetning fra 2017
– De nye medlemmene i styret
– Medlemsbrev for 2017