Styret

Styret i Berg, Rokke og Asak historielag i 2016 består av:

Leder:
Freddy Fagerholt (freddy.fagerholt@gmail.com) 69 180785 / 915 32 974

Nestleder:
Ole Roald Amundsen (ole-amu@online.no) 69 186357 / 911 80 260

Kasserer:
Trygve Simensen (mellevold@online.no) 69 193217 / 934 01 054

Sekretær:
Sissel Jensen (sissje@halden.net) 975 68 914

Styremedlem:
Dag Friberg (d-e-f@online.no) 977 76 924

  1. vara: Inger-Johanne Lillestrand (ij-lille@online.no) 988 49 312
Reklamer