Styret

Styret i Berg, Rokke og Asak historielag i 2018 består av:

Leder:
Freddy Fagerholt (freddy.fagerholt@gmail.com) 915 32 974

Nestleder:
Ole Roald Amundsen (ole-amu@online.no) 911 80 260

Kasserer:
Dag Friberg (d-e-f@online.no) 977 76 924

Sekretær:
Øystein Lie (oysteinlie@halden.net) 951 46 080

Styremedlem:
Sissel Jensen (sissje@hotmail.com) 975 68 914  (OBS! Ny epost adresse!)

1. Vara:
Karsten Strand (karsten@bonatakst.no) 900 59 305