Berg Bygdetun

Historielaget fikk i 2013 laga denne 25 siders boka om Berg Bygdetun. Her introduseres vi til både de forskjellige husene på tunet og deres interiør. Boka gir også en historisk oversikt over tunets tilblivelse.

Alle barneskolene i Halden har i vinter fått tilbud om, og takka ja til, et klassesett slike bøker. Vårt håp er at skolene kan bruke tunet mer i sin undervisning.

Boka selges hos historielaget og i byens bokhandlere, samt på turistkontoret.

Berg Bygdetun