Gårdsbok

Boka om gårdene i Berg, Rokke og Asak.

Boka er kommet med fargebilder av samtlige gårder i Berg, Rokke og Asak, tilsammen ca. 300 gårder.
Hver gård presenteres med den historien som er kjent, i noen tilfeller helt tilbake til 1300-tallet og frem til 2006.
Boka bygger på Ivar Sætrangs: «Kirker og Kirkegods i Berg», Folketellingen i 1865 og 1900, samt Norke Gårdsbruk fra 1942 og 1964.

Opplysninger etter 1964 er samlet av Trygve Minge. Egil Minge har fotografert alle gårdene i farger.

Boka utgis av Berg, Rokke og Asak Historielag.
Redaktør: Roger Prang.

I salg hos bokhandlerne i Halden nå. Pris pr bok kr. 300,-
Kan bestilles hos Trygve Simensen på epost mellevold@online.no

gardsbok