Årsberetning og regnskap

Årsmelding for 2016 kan du laste ned som Pdf fil her:
Årsmelding 2016

Regnskap for 2016 kan du laste ned som Pdf fil her:
Regnskap 2016

Årsmelding 2015 kan du laste ned som Pdf fil her:
Årsmelding for 2015

Årsberetning 2014 kan du laste ned som .doc fil her:
Årsberetning for 2014

Årsmøteprotokoll 2014 kan du laste ned som .docx fil her:
Årsmøteprotokoll 2014

Årsberetning 2013 kan du laste ned som .docx fil her:
Årsmøteprotokoll 2013

Regnskap for 2013 kan lastes ned som .jpg fil her:
Regnskap 2013

Reklamer