Møtereferater

Møtereferater fra aktiviteter:

Referat fra årsmøte 2018, kan lastes ned som Pdf her:
Referat fra årsmøte 2018

Årsmøteprotokoll 2014 kan du laste ned som .docx fil her:
Årsmøteprotokoll 2014

Årsmøteprotokoll 2013 kan du laste ned som .docx fil her:
Årsmøteprotokoll 2013

Referat fra historisk byvandring i Halden 27.08.2015, kan lastes ned som Pdf her:
Referat fra historisk byvandring

Referat fra høstvandring ved Svinesund 20.09.2015, kan lastes ned som Pdf her:
Referat fra høstvandring

Vårt jubileumsskrift for 2015, kan lastes ned som Pdf her:
JubileumsSKRIFT 2015